lezing natuurlijk Pireco

In veel gevallen staan gewassen, bomen en planten niet meer op hun natuurlijke standplaats, krijgen hun wortels te weinig ruimte, onvoldoende voeding of zijn de bodemomstandigheden niet langer optimaal.. De toenemende verstedelijking en verstoringen kunnen hierbij een rol spelen. Maar ook de wisselvallige klimaat-omstandigheden en de veranderde grondwaterstanden verstoren het  natuurlijk evenwicht. Gewas, plant of boom hebben daardoor meer tijd nodig om zich aan te passen. Door deze verstoringen blijken gewassen en graslanden vatbaarder te worden voor ziekten en plagen. Hun weerstand/vitaliteit neemt af. Met soms grote gevolgen.Al sinds oudsher is bewezen dat met extracten van specifieke kruiden bijzondere resultaten zijn te behalen om gewassen te beschermen en versterken tegen invloeden van buitenaf door middel van een uitgekiende verzorging. Sinds vele jaren is Pireco met onderzoek en experimenten bezig om, conform deze filosofie, een compleet natuurvriendelijke productlijn te ontwikkelen.Waarmee wij de oorzaken willen aanpakken en willen bereiken dat de gewassen, bomen en planten weer meer vitaliteit krijgen. En dus weerbaarder gemaakt worden.In de praktijk is inmiddels bewezen dat deze aanpak succesvol werkt.Het is veiliger voor uw tuin, uw gezin, de flora & fauna en het milieu. De eenvoudigste manier om schadelijke insectenvraat te voorkomen is in de eerste plaats om ze te ontmoedigen om bladeren en wortels van planten op te eten. Gezonde planten en een gezond leefmilieu is de beste verdediging om insectenplagen en plantziektes te voorkomen. Vaak ligt de oorzaak in een sterk verminderde vitaliteit van het gewas. Ontstaan door een veranderd klimaat, bodemomstandigheden, slechte standplaats, voeding- en humustekort, rassenkeuze etc. Natuurlijke vijanden van agressieve insecten zijn, vooral in woonwijken, grotendeels verdwenen. Ziekten en insectenplagen krijgen dan de kans om extreem toe te slaan. Hierdoor wordt het natuurlijke evenwicht verstoord. Bomen en planten zijn vatbaarder geworden voor ziekten en plagen. Hun weerstand /vitaliteit neemt af. Met soms grote gevolgen, waardoor o.a. hele grote groepen bomen opeens dreigen te verzwakken of zelfs te verdwijnen. In de plantenteelt is al sinds oudsher bewezen dat met het toedienen van veilige, specifieke plantextracten bijzondere resultaten zijn te behalen om ziekten en plagen te voorkomen. 

Wij organiseren een lezing over Pireco op 23 februari start: 19.30 uur. 

U kunt zich aanmelden per e-mail: info@berko.org, met hoeveel personen u aanwezig bent. 

U mag zich natuurlijk ook in de winkel aanmelden! Middenweg 128a, NdB